Администратор
в хотелиерството

4

Нива на обучение

26

Предмета

420 часа

Теория

540 часа

Практика

Сподели този курс:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

кратко представяне

Професионално напревление:

Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Код: 811

Професия: Администратор в хотелиерството Код: 811020

Специаност: Организация на хотелиерството Код: 8110201

Трета степен на професионална квалификация (III СПК)

960 учебни часа

Завършилите курс получават документ спрямо степента на професионална квалификация и броя учебни часове:

Учебен план

цена за курса

Администратор в хотелиерството

1800 лв.
  • 960 учебни часа теория и практика
  • Лицензирано държавно свидетелство, валидно в Европейския съюз
  • Възможност за участие в курсове и семинари

готов си да започнеш
или имаш въпроси?

Изпрати своето запитване тук