Готварство

5

Нива на обучение

26

Предмети

300 часа

Теория

360 часа

Практика

Сподели този курс:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

кратко представяне

Професионално напревление:
Хотелиерство ресторантьорство и кетеринг КОД: 811

Професия
Готвач Код: 811070

Специаност: Производство на кулинарни изделия и напитки
Код: 8110701 – Втора степен на професионална квалификация (II СПК)

660 учебни часа

В последните години България все повече се утвърждава като популярна целогодишна туристическа дестинация с характерна национална идентичност, съхранени културни традиции и разнообразна природа. Повишаването на конкурентоспособността на страната в това направление пряко зависи от подобряване на качеството на предлагания туристически продукт, разпознаваем бранд на дестинацията и въвеждането на добри европейски практики в унисон с изискванията на туристическото търсене.
Един от основните приоритети на националния туристически бранш за следващото десетилетие е увеличаване дела на специализираните видове туризъм, водещи до целогодишна и интензивна натовареност. Тук като ключово направление се открояват т. нар. винен и гурме туризъм, които са пряко свързани с цялостното развитие на хотелиерския и ресторантьорския бизнес в България. Това е причината този курс да е един от най-търсените в цяла България.

Завършилите курс получават документ спрямо степента на професионална квалификация и броя учебни часове:

Степен на обучение

Завършилите получават начални знания  по професията.

Модула е подходящ за начинаещи, за хора, които все още не са получили удостовервние за завършен 10 клас, но искат да разберат, дали това е тяхната професия, дали им се отдава и могат ли да се занимават професионално с нея. 

Първо ниво: 110 часа Цена: 560 лв.

Издава се: Сертификат от Център Его на български език с възможност за превод на английски език. 

Първа квалификационна степен

Теория и практика с включени учебни и работни материали и осигурена професионална среда за работа и консумативи по време на курса. По желание може да изберете модули от учебния материал, изучаващи професията.

220 учебни часа    Цена 750лв.

Издава се: Държавно удостоверение за част от професия от НАПОО/МОН.

Завършилите получават: 

Втора Квалификационна степен

  • всички знания и умения, заложени в учебния план по професия готварство

Второ ниво: 660 учебни часа:    Цена: 1500лв.

Издава се: Държавно свидетелство за професионална квалификация от НАПОО/МОН.

Сладкарство:

Цена 550лв.

Фирмен Сертификат от Център „Его“

*Надграждащ модул за преминалите курс по готварство

Българска Национална Кухня:

Цена 550лв.

Фирмен Сертификат от Център „Его“

*Надграждащ модул за преминалите курс по готварство

Пълен Учебен план

цена за курса

Готварство

1500 лв.
  • 660 учебни часа: Втора Квалификационна степен
  • 220 учебни часа Първа квалификационна степен Цена - 750лв.
  • 130 учебни часа Сертификат от Център "Его" Цена: Цена - 550лв.

готов си да започнеш
или имаш въпроси?

Изпрати своето запитване тук