Икономист

4

Нива на обучение

26

Предмета

450 часа

Теория

510 часа

Практика

Сподели този курс:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

кратко представяне

Професионално напревление:
Администрация и управление Код: 345

Професия
Икономист Код: 345120

Специаност: Земеделско стопанство Код: 3451203 

Трета степен на професионална квалификация (III СПК)  960 учебни часа

В зависимост от специализацията си земеделския стопанин може да се занимава със земеделие, животновъдство, конвъдство, пчеларство и много други. Във всеки конкретен случай преобладават задължения.

Най-разпространените земеделски стопанства са земеделското и животновъдното.

При първото се обработва, обогатява земята, провеждат се мелиоративни мероприятия, подбор на семена и засаждане на селскостопански култури, което осигурява дейностите за постигане на високи добиви.

Така че земеделецът е и механизатор и мелиоратор и агроном и селскостопански работник.

Ако стопанството се занимава с животновъдство, то трябва да се овладеят доилните апарати, млеко-проводите, техническата поддръжка на животновъдните ферми, първична преработка на млякото, провеждане на мероприятия за увеличаване на млеконадоя.

Но, всеки един от тях трябва да познава и работи с документация, което гарантира правовото съществуване на стопанството, да познава и работи със счетоводни документи.

Завършилите курс получават документ спрямо степента на професионална квалификация и броя учебни часове:

Учебен план

цена за курса

Икономист

1800 лв.
  • 960 учебни часа теория и практика
  • Лицензирано държавно свидетелство, валидно в Европейския съюз
  • Възможност за участие в курсове и семинари

готов си да започнеш
или имаш въпроси?

Изпрати своето запитване тук