Икономист

4

Нива на обучение

26

Предмета

450 часа

Теория

510 часа

Практика

Сподели този курс:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

кратко представяне

Професионално напревление:
Администрация и управление

Код: 345

Професия
Икономист Код: 345120

Специаност: Икономика и мениджмънт Код: 3451204

Трета степен на професионална квалификация (III СПК)

960 учебни часа

Какво можете да постигнете с курса?

  • Ще придобиете знания и умения да ръководите работата в офиса или фирмата
  • Ще можете да ръководите екип, да участвате в управлението на проекти, да решавате сложни казуси, свързани с мотивацията на персонала. Както знаем, не е лесно да се работи с хора
  • Ще можем да преценяваме дали се работи ефективно в организацията
  • Ще получите умения в областта на маркетинга и управление на проектите на компанията
  • Ще се запознаете с техниките за разработване на бизнес план, както и с умения за управление на проекти. Приложете своите умения и в управлението на своя собствен бизнес
  • Специално внимание е отделено на счетоводната наука, защото всеки мениджър трябва да познава и финансовия аспект на управленската наука.
  • Ще сте в състояние да правите финансово-счетоводен анализ на документите на фирмата. Счетоводните дисциплини са добре застъпени в това обучение!

Завършилите курс получават документ спрямо степента на професионална квалификация и броя учебни часове:

Учебен план

цена за курса

Икономист

1800 лв.
  • 910 учебни часа теория и практика
  • Лицензирано държавно свидетелство, валидно в Европейския съюз
  • Възможност за участие в курсове и семинари

готов си да започнеш
или имаш въпроси?

Изпрати своето запитване тук