Камериер

4

Нива на обучение

26

Предмета

120 часа

Теория

180 часа

Практика

Сподели този курс:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

кратко представяне

Професионално напревление:
Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Код: 811

Професия
Камериер Код: 811030

Специаност: Хотелиерство Код: 8110301

Първа степен на професионална квалификация (I СПК)

300 учебни часа

Завършилите курс получават документ спрямо степента на професионална квалификация и броя учебни часове:

Учебен план

цена за курса

Камериер

600 лв.
  • 300 учебни часа теория и практика
  • Лицензирано държавно свидетелство, валидно в Европейския съюз
  • Възможност за участие в курсове и семинари

готов си да започнеш
или имаш въпроси?

Изпрати своето запитване тук