Производство на хляб,
хлебни и сладкарски изделия

4

Нива на обучение

26

Предмета

450 часа

Теория

510 часа

Практика

Сподели този курс:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

кратко представяне

Професионално напревление:
Хранителни технологии Код: 541

Професия
Техник технолог в хранително вкусовата промишленост Код: 541010

Специаност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия Код: 5410102

Трета степен на професионална квалификация (III СПК) 

960 учебни часа

Хлябът е маята на живота, сладкото създава удоволствието от него! Живейте с вкус!

Правенето на хляб и сладкарски изделия е едно от най-старите изкуства в света. То се изразява в умението да се приготвят в богато разнообразие, да бъдат вкусни, лесносмилаеми, хранителни и полезни за организма.

Завършилите курс Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия получават документ спрямо степента на професионална квалификация и броя учебни часове:

Производство на хляб

Учебен план

цена за курса

Производство на хляб

1800 лв.
  • 960 учебни часа теория и практика
  • Лицензирано държавно свидетелство, валидно в Европейския съюз
  • Възможност за участие в курсове и семинари

готов си да започнеш
или имаш въпроси?

Изпрати своето запитване тук