Производтство и преработка
на месо и рибни продукти

4

Нива на обучение

26

Предмета

450 часа

Теория

510 часа

Практика

Сподели този курс:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

кратко представяне

Професионално напревление:
 Производство на храна и напитки Код: 541

Професия
Техник технолог в хранително вкусовата промишленост Код: 541010

Специаност: Производство и преработка на месо и рибни продукти Код: 5410104

Трета степен на професионална квалификация (III СПК)  960 учебни часа

Завършилите курс Производство и преработка на месо и рибни продукти получават документ спрямо степента на професионална квалификация и броя учебни часове:

Производтство и преработка на месо и рибни продукти

Учебен план

цена за курса

Производство на месо

1800 лв.
  • 960 учебни часа теория и практика
  • Лицензирано държавно свидетелство, валидно в Европейския съюз
  • Възможност за участие в курсове и семинари

готов си да започнеш
или имаш въпроси?

Изпрати своето запитване тук