Курс Фермер Земеделец

4

Нива на обучение

26

Предмета

300 часа

Теория

360 часа

Практика

Сподели този курс:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

кратко представяне

Курс Фермер Земеделец

Обучението за професията „Фермер“ със специалност „Земеделец“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • отглеждане на различни селскостопански култури, техните особености и технологичен процес;
  • отглеждане на различните категории селскостопански животни, познаване на анатомичните и физиологичните им изисквания, особености при размножаване и развъждане, хранене и поддържане на хигиена;
  • работа със селскостопански машини, класификация и устройство, ремонт и поддръжка, спазване на технологичната последователност при изпълнение на селскостопански дейности, безопасни условия на труд;
  • безопасна работа с торове, животни, машини, съоръжения, препарати и инструменти, производство на екологично чиста продукция и правилното й съхранение;

Курс Фермер Земеделец включва задължителен 150 часов курс за всички, които са заложили на мярка 6.1 до второ плащане, необходим за кандидатстване по ПРСР 2014 – 2020 (за бенифициенти по подмярка 6.1 и подмярка 6.3) и Директни плащания 2015 – 2020. Младите земеделски стопани кандидатстващи за Директни плащания 2015 – 2020., с регистрация не повече от пет години и ненавършили 40 г. е необходимо да преминат обучение в сферата на селското стопанство преди 01.12 на текущата година.

Завършилите курс получават документ спрямо степента на професионална квалификация и броя учебни часове:

Курс Фермер Земеделец

Учебен план

цена за курса

Курс Фермер Земеделец

1200 лв.
  • 660 учебни часа теория и практика
  • Лицензирано държавно свидетелство, валидно в Европейския съюз
  • Възможност за участие в курсове и семинари

готов си да започнеш
или имаш въпроси?

Изпрати своето запитване тук