Малък и среден бизнес

4

Нива на обучение

26

Предмета

290 часа

Теория

330 часа

Практика

Сподели този курс:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

кратко представяне

Професионално напревление:
Администрация и управление Код: 345

Професия
Сътрудник в малък и среден бизнес Код: 345050

Специаност: Малък и среден бизнес Код: 3450501

Втора степен на професионална квалификация (II СПК)

660 учебни часа

Сътрудникът в малък и среден бизнес отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените му задачи и носи отговорност за опазване на фирменото имущество и за спазване на дисциплината и вътрешния ред. От него се изисква да бъде организиран, прецизен и да умее да работи в екип. Основни задачи:

  • да координира информационния поток между ръководството и персонала
  • Да събира данни и подготвя периодични, специални текущи справки и отчети, да проучва пазара и потребителското търсене
  • Да осъществява рекламната политика на фирмата
  • Да осигурява производствения процес с необходимите суровини и материали, осъществява контакти със сервизни фирми за ремонт на машини и съоръжения, организира складирането и експедирането на готова продукция до клиентите
  • Да организира работни срещи и посещения във фирмата, да осъществява бизнес комуникации на български и чужд език
  • Да участва в отчитането на приходите и разходите и да издава финансови документи

Завършилите курс получават документ спрямо степента на професионална квалификация и броя учебни часове:

Учебен план

цена за курса

Малък и среден бизнес

1200 лв.
  • 660 учебни часа теория и практика
  • Лицензирано държавно свидетелство, валидно в Европейския съюз
  • Възможност за участие в курсове и семинари

готов си да започнеш
или имаш въпроси?

Изпрати своето запитване тук