Озеленяване и цветарство

3

Нива на обучение

26

Предмета

142 часа

Теория

158 часа

Практика

Сподели този курс:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

кратко представяне

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация по специалността „Озеленяване и цветарство”. След завършване на курса участниците придобиват теоретични и практически знания и умения по следните модули:

 • Значение и класификация на цветните култури
 • Агрохимия и Агрометрология
 • Аграрна икономика
 • Основни характеристики на дървесни видове, храсти и цветя
 • Производствени стопанства за декоративни храсти и тревисти растения
 • Отглеждане на декоративни храсти, цветя и тревисти растения
 • Парково строителство
 • Механизация в парковото строителство

Завършилите курс получават документ спрямо степента на професионална квалификация и броя учебни часове:

Учебен план

цена за курса

Озеленяване и Цветарство

600 лв.
 • 300 учебни часа теория и практика
 • Лицензирано държавно удостоверение, валидно в Европейския съюз
 • Възможност за участие в курсове и семинари

готов си да започнеш
или имаш въпроси?

Изпрати своето запитване тук