Условия за кандидатстване

Условия при които имате право да запишете курс и да получите Държавен документ /свидетелство/ удостоверение или фирмен сертификат

Условия за започване на курс, завършващ с фирмен сертификат от Център "Его".

- Лична карта или паспорт
- Документ за завършен 8 клас или предходен документ по професията

Условия за започване на курс, завършващ с държавен документ: свидетелство или удостоверение.

- Лична карта или паспорт
- Медицинско свидетелство за започване на курс (от личен лекар)
- Документ за завършен 10 клас или диплома за завършено образование - средно или висше.

Издаване на Европас

Заявление за Европас, попълнено по образец от Център "Его".
Европас се получава единствено и само след като сте получили държавен документ:

Свидетелство или Удостоверение по професията.